Voor vervuilende personenauto’s en bestelauto’s die op diesel rijden, geldt vanaf 1 januari 2020 een fijnstoftoeslag op de motorrijtuigenbelasting.

De overheid wil hiermee het bezit en gebruik van dieselauto’s ontmoedigen, en de luchtvervuiling door deze auto’s aanpakken.

Hoe bepaalt de Belastingdienst of u fijnstoftoeslag moet betalen?

De Belastingdienst gaat uit van de fijnstofuitstoot die voor uw dieselauto in het kentekenregister van de RDW staat.

Gaat u fijnstoftoeslag betalen?

U betaalt fijnstoftoeslag in deze situaties:

  • De fijnstofuitstoot is hoger dan 0,005 gram/km.
  • De fijnstofuitstoot is hoger dan 0,01 gram/kWh.
  • Het roetfilter is verwijderd.
  • De datum 1e toelating is vóór 1 september 2009 en de fijnstofuitstoot is niet vastgelegd in het kentekenregister van de RDW.

Voor een bestelauto betaalt u fijnstoftoeslag vanaf 12 jaar na de datum 1e toelating.

Wilt u de fijnstofuitstoot van uw dieselauto zelf opzoeken?

Gaat u dan naar de kentekencheck van de RDW. Vul uw kenteken in en ga naar het tabblad ‘Motor & Milieu’. Klik op ‘Uitstoot’. Bij V.5 ‘Uitstoot deeltjes’ staat de fijnstofuitstoot van uw auto.

Bent u het niet eens met deze fijnstofuitstoot?

Toont u dan aan wat volgens u de juiste fijnstofuitstoot is en stuur het bewijs naar de RDW. Alleen dan kan de RDW de fijnstofuitstoot in het kentekenregister aanpassen. Kijk op rdw.nl voor meer informatie.

Pas na de aanpassing door de RDW kan de Belastingdienst voor de motorrijtuigenbelasting rekening houden met de gewijzigde fijnstofuitstoot.

Hoeveel fijnstoftoeslag moet u betalen?

Door de fijnstoftoeslag betaalt u ongeveer 15% meer motorrijtuigenbelasting. Een week voordat het 1e tijdvak in 2020 begint, stuurt de Belastingdienst u een rekening of een bevestiging automatisch betalen met het juiste bedrag van de fijnstoftoeslag.

Betalen via automatische incasso

Vanaf het 1e tijdvak in 2020 schrijft de Belastingdienst maandelijks 2 bedragen af. Een bedrag voor de motorrijtuigenbelasting zoals u gewend bent, én een bedrag voor de fijnstoftoeslag.

Betalen met rekening

Vanaf het 1e tijdvak in 2020 stuurt de Belastingdienst u 2 rekeningen. Een rekening voor de motorrijtuigenbelasting zoals u gewend bent, én een rekening voor de fijnstoftoeslag.

Meer informatie

Lees meer over de fijnstoftoeslag motorrijtuigenbelasting op rijksoverheid.nl