Vanaf 1 januari 2020 verandert de huidige kleineondernemersregeling (KOR). U kunt vanaf dat moment kiezen voor een vrijstelling van de btw-plicht. Om in aanmerking te komen voor de nieuwe KOR mag uw omzet niet meer bedragen dan € 20.000 per kalenderjaar.

Als u kiest voor de vrijstelling, zijn dit in hoofdlijnen de gevolgen:

  • U brengt geen btw meer in rekening bij uw klanten.
  • U kan de btw die andere ondernemers bij u in rekening brengen, niet meer aftrekken of terugvragen van de Belastingdienst.
  • U doet geen btw-aangifte meer.

Let op!
De omzet moet nog wel worden bijgehouden in de administratie.

In tegenstelling tot de huidige KOR kunnen ook rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en bv’s gebruikenmaken van de nieuwe regeling.

KOR vervallen
Met het ingaan van de nieuwe regeling vervalt de huidige KOR en de ontheffing van administratieve verplichtingen. Vanaf 2020 bestaat dus niet langer een belastingvermindering voor de btw.

U moet daarom vóór 2020 laten weten of u zich wilt aanmelden voor de nieuwe KOR.

Aanmelden nieuwe KOR
U kunt vanaf 1 juni 2019 worden aangemeld voor de nieuwe KOR. Als u direct (vanaf 1 januari 2020) wilt deelnemen, dan moet u vóór 20 november 2019 bij de Belastingdienst zijn aangemeld.

Let op!
Vanaf het tijdstip dat u na gedaan verzoek aan de nieuwe kleineondernemersregeling deelneemt, geldt de nieuwe kleineondernemersregeling voor ten minste 3 jaar.

Wanneer er komende maanden meer informatie volgt over de regeling en het aanmeldproces, zullen wij u daarvan op de hoogte houden. Hou onze website goed in de gaten.