Na een signaal over vermoedelijke valsheid in geschrifte en het opstellen van een valse jaarrekening, stelde Bureau Financieel Toezicht (BFT) een onderzoek in bij een administratiekantoor. Het signaal kwam van de Inspectie van het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (iSZW), team Zorgfraude.

Uit het onderzoek van BFT bleek dat een stichting hoge bedragen aan de bestuurder en zijn partner overmaakte zonder onderliggende facturen. De rekening-courantsaldi namen in de jaren sterk toe. 

Het administratiekantoor ontving, ondanks meerdere verzoeken, geen onderliggende facturen van de klant. Ook de bankrekening in de administratie was niet up-to-date. De stichting leverde niet alle onderliggende afschriften aan het administratiekantoor aan. 

De hoge betalingen naar privé waren op verzoek van de klant omgezet in leningsovereenkomsten. Afspraken over rentebetaling, aflossing en zekerheden met betrekking tot die leningsovereenkomsten zijn nooit gemaakt.

Aanleidingen voor team Zorgfraude tot het melden van ongebruikelijke transacties waren:

  • betalingen zonder onderliggende facturen
  • leningsovereenkomsten zonder zekerheden en afwijkende marktvoorwaarden zonder aanwijsbare reden
  • het niet verstrekken van onderliggende documenten

BFT heeft een bestuurlijke boete opgelegd. Het administratiekantoor had de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) niet juist toegepast. Ook zijn overtredingen van de Wwft geconstateerd.

Als deze informatie tijdig was gemeld aan de Financiële inlichtingen eenheid (FIU-Nederland), had een omvangrijke fraude voorkomen kunnen worden.