Naar aanleiding van een bericht in de media over fraude door een garagebedrijf is Bureau Financieel Toezicht (BFT) nagegaan bij welk administratiekantoor de garage klant is geweest. Vervolgens heeft BFT een onderzoek ingesteld naar de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Het administratiekantoor kreeg geen aansluiting in de goederenbeweging van de auto’s. Verschillende auto’s waren wel ingekocht maar niet verkocht en andersom. Verder waren er op diverse data negatieve kasboeksaldi. De eigenaar van het garagebedrijf gaf geen antwoord op de door het administratiekantoor gestelde vragen.

Op een gegeven moment promoveerde de eigenaar van het garagebedrijf een werknemer terwijl het op papier niet goed ging met het bedrijf. De werknemer ging meer verdienen dan de eigenaar. Verder viel op dat rond de datum van salarisuitbetaling, contante bedragen op de bankrekening van het garagebedrijf werden gestort. Ook op vragen van het administratiekantoor hierover gaf de klant geen antwoord.

Het administratiekantoor nam afscheid van de klant maar verzuimde een ongebruikelijke transactie in de zin van de Wwft bij de Financiële inlichtingen eenheid (FIU) te melden.

Omdat het witwassen van geld via een gefingeerde dienstbetrekking overduidelijk een ongebruikelijke transactie is, werd aan het administratiekantoor een boete opgelegd.