Bureau Financieel Toezicht (BFT) onderzocht de administratie van 2 broers bij een administratiekantoor. De broers hadden beiden een bouwbedrijf en het voeren van een administratie was niet aan hun besteed. Het administratiekantoor had grote moeite met het opstellen van de jaarrekeningen. 

Bij één van de broers was sprake van een onbekende hypotheek in het buitenland en ook de stand van onderhandse leningen was niet te volgen. Het administratiekantoor kon niet achter de aangifte staan die gebaseerd was op zoveel onduidelijke zaken.

Ontbrekende zaken moesten boven water komen voordat het kantoor de aangifte indiende. Uiteindelijk zijn toch jaarrekeningen opgesteld en aangiften ingediend zonder duidelijkheid over een aantal zaken. Ook bij de andere broer waren veel onduidelijkheden in de boekhouding, onder andere over de activiteiten. Waar had deze broer van geleefd? De administratie toonde een negatief netto privé. In dit geval wilde het administratiekantoor alleen een aangifte indienen indien de klant schriftelijk verklaarde zelf eindverantwoordelijke te zijn. 

Uiteindelijk bleken de broers actief in de hennepteelt. De politie deed invallen en nam waardevolle spullen in beslag.

Het administratiekantoor heeft geen melding gedaan van ongebruikelijke transacties. Hoewel onbekende leningen en een negatief netto privé aanleidingen zijn om te veronderstellen dat sprake kan zijn van witwassen (subjectieve indicator). 

Het administratiekantoor kreeg een boete opgelegd wegens het niet naleven van de Wwft.