De Belastingdienst stuurt in 2019 ongeveer 1,3 miljoen eenmanszaken nieuwe btw-identificatienummers. Met de nieuwe nummers is de koppeling met het Burgerservicenummer (BSN) losgelaten. Daarmee is de privacy van deze ondernemers beter geborgd.
In de huidige btw-nummers is het Burgerservicenummer (BSN) herkenbaar. Omdat eenmanszaken dit btw-nummer moeten vermelden op hun facturen en vaak ook op hun website, is hun BSN daarmee ook openbaar. Dat zou hen gevoelig maken voor identiteitsfraude. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de Belastingdienst dan ook per
1 januari 2020 een verwerkingsverbod van deze nummers opgelegd.

Nieuw btw-identificatienummer
De Belastingdienst stuurt alle eenmanszaken in Nederland daarom in 2019 een nieuw btw-identificatienummer. Daarin is het BSN niet herkenbaar. Zij moeten hun eigen administratie daar per 1 januari 2020 op aanpassen. De Belastingdienst ondersteunt de zelfstandigen bij de overstap.

Gevolgen voor Belastingdienst
Het veranderen van het btw-nummer raakt bijna alle systemen van de Belastingdienst en zou gevolgen hebben voor de juiste afhandeling van btw-aangiften. Om die processen niet te verstoren, blijft de Belastingdienst op interne systemen het bestaande, op het BSN-gebaseerde nummer, gebruiken. In de communicatie tussen de ondernemer en de  Belastingdienst over de omzetbelasting blijft het op BSN-gebaseerde nummer in gebruik.
Dit in afwachting van de invoering van een geheel nieuw ict-systeem voor de btw. Het nieuwe btw-identificatienummer – dat dus in eerste instantie voor extern gebruik is – wordt voor de interne systemen van de Belastingdienst automatisch ‘vertaald’ naar het oude nummer, zodat afhandeling ongestoord verloopt. Dit is toegestaan omdat het hier gaat om interne verwerking door de overheid, waar het BSN voor is bedoeld.

Bron: over-ons.belastingdienst.nl