De kleineondernemersregeling in huidige vorm
De kleineondernemersregeling (KOR) is bedoeld als een tegemoetkoming aan (kleine) ondernemers. Zolang u als ondernemer onder een bepaalde grens aan te betalen btw blijft, hoeft er minder of helemaal geen btw te worden afgedragen. De KOR kan toegepast worden door ‘natuurlijke personen’, zoals eenmanszaken, maatschappen of V.O.F.’s die met btw belaste prestaties verrichten.

KOR wordt vervangen door omzetgerelateerde vrijstelling van omzetbelasting (OVOB)
Met ingang van 1 januari 2020 kunt u, tot de omzetgrens van € 20.000,- (per jaar), ervoor kiezen om de OVOB toe te passen. Wanneer u hiervoor kiest, brengt u geen btw in rekening aan uw afnemers. Daarbij is er geen btw af te dragen over de omzet. Daarentegen heeft u dan ook geen recht op aftrek van voorbelasting op gemaakte kosten. De OVOB kan, in tegenstelling tot de KOR, naast ‘natuurlijke personen’ ook worden toegepast door ‘rechtspersonen’ als bijvoorbeeld B.V.’s of N.V.’s.

Als u voor de OVOB kiest, moet u minimaal 3 jaar de vrijstelling toepassen voordat u weer voor belastingheffing kan kiezen. Wanneer u na 3 jaar weer voor belastingheffing kiest, moet ook weer 3 jaar belast worden gepresteerd voordat u weer voor de vrijstelling kan kiezen. De keus die u maakt, maakt u dus voor 3 jaar. Overigens wanneer de omzetgrens wordt overschreden, vervalt de OVOB automatisch. De prestatie waarmee de omzetgrens wordt overschreden, zal onder de btw heffing vallen. Ook de daarop volgende prestaties, in dat jaar, vallen onder de btw heffing. Vanaf dit moment heeft u dat jaar ook weer recht op aftrek van de voorbelasting.

Keuze vooraf melden bij belastingdienst
Wanneer u gebruik wenst te maken van de OVOB, moet dit tijdig aan de belastingdienst worden gemeld! Als u de OVOB vanaf 1 januari 2020 zou willen toepassen, moet dit voor 20 november 2019 bij de belastingdienst bekend zijn. Na 1 januari 2020 hanteert de belastingdienst een meldingstermijn van 4 weken voorafgaand aan het aangiftetijdvak waarin de OVOB wordt toegepast. De OVOB kan niet met terugwerkende kracht worden toegepast.