Als gevolg van Europese regels zijn vanaf 2020 ondernemingen verplicht hun eigenaren, of de personen die zeggenschap hebben, in een UBO-register in te schrijven. Doel is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit zoals witwassen.

UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’. Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging, een zogeheten juridische entiteit. Het UBO-register maakt transparant wie aan de touwtjes trekt bij juridische entiteiten die in Nederland zijn opgericht.

Voor wie geldt de UBO-registratieplicht?

De UBO-registratieplicht geldt onder meer voor bv’s, vof’s cv’s, stichtingen, verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen, coöperaties en (niet-beursgenoteerde) nv’s. Beursgenoteerde vennootschappen en publiekrechtelijke rechtspersonen hebben geen plicht tot registratie.