Ontving u een beschikking met dagtekening 22 mei 2020, waarin staat dat u geen recht meer heeft op huurtoeslag? Deze beschikking is ten onrechte verstuurd. U hoeft de toeslag niet terug te betalen.

In de beschikking staat dat de Belastingdienst de huurtoeslag per 1 februari 2020 stopzet, omdat de woning niet meer voldoet aan de voorwaarden voor huurtoeslag. Deze beschikking is fout. De nieuwe beschikking voor huurtoeslag staat vanaf nu klaar in Mijn toeslagen.

Uitbetaling iets later

Door deze verstoring lukt het helaas niet om op 20 mei de toeslag uit te betalen. Het bedrag staat uiterlijk 26 mei 2020 op de rekening.

Bron: Belastingdienst.nl