Krijgt u een brief over het verlopen van eerder verleend bijzonder uitstel van betaling? In de brief wijst de Belastingdienst u op de mogelijke keuzes bij het verstrijken van de uitstelperiode.
 
Door de gevolgen van de coronacrisis is het voor ondernemers mogelijk om bijzonder uitstel van betaling te vragen voor een periode van 3 maanden. Aanvragen van bijzonder uitstel kon vanaf 18 maart 2020. Nu deze periode (bijna) ten einde loopt, heeft de ondernemer 2 opties:
  • De uitgestelde aanslagen alsnog betalen.
  • Een verzoek indienen om het bijzonder uitstel van betaling te verlengen.
De uitgestelde aanslagen alsnog betalen
Als de betalingstermijn voor de belastingaanslagen is verstreken, moet u de aanslagen op de gebruikelijke wijze betalen.
 
Een verzoek voor verlenging van bijzonder uitstel indienen
Als u langer uitstel van betaling nodig heeft, kan er opnieuw bijzonder uitstel van betaling worden aangevraagd. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Meer over deze voorwaarden en hoe er een verzoek tot verlenging aangevraagd kan worden, leest u op www.belastingdienst.nl/bijzonderuitstel.
 
Let op!
Is er al eerder voor langer dan 3 maanden bijzonder uitstel van betaling aangevraagd? De Belastingdienst kan een verzoek om verlenging van bijzonder uitstel van betaling alleen correct en snel uitvoeren als er een nieuwe aanvraag wordt ingediend.