Cryptovaluta zijn digitale ruilmiddelen waar geen (officiële) centrale tegenpartij, zoals een bank, aan te pas komt. De meeste transacties in cryptovaluta vinden plaats via zogenoemde omwisselplatforms. U kunt daar tegen betaling van regulier geld cryptovaluta aankopen of omwisselen tegen andere cryptovaluta. Mining is een andere manier om cryptovaluta te verwerven.

In het geval dat u in het bezit bent van cryptovaluta en deze behoren tot uw privévermogen, dan geeft u de waarde in het economisch verkeer aan op 1 januari (peildatum). U gebruikt hierbij de koers op de peildatum van het gebruikte omwisselplatform.

Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting en ontvangt u betalingen in cryptovaluta voor uw diensten of leveringen? Dan moet u deze omrekenen naar euro’s. Het omgerekende bedrag rekent u tot uw omzet. Mogelijk maakt u winst of verlies bij het omwisselen. Dat komt tot uitdrukking in de winst-en-verliesrekening.

Ook als u ondernemer bent voor de omzetbelasting en voor uw diensten of leveringen betalingen ontvangt in cryptovaluta, moet u deze omrekenen. Bij de btw-aangifte geeft u vervolgens het bedrag in euro’s op.

Op de internetsite van de Belastingdienst vindt u meer uitleg over diverse praktijksituaties en hoe u aangifte moet doen van cryptovaluta.

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag!