Per 1 januari 2019 gaat het verlaagde btw-tarief omhoog van 6% naar 9%!
Iedere btw-ondernemer, waarbij het verlaagde btw-tarief van toepassing is op verrichte leveringen en diensten, zal zich hierop moeten voorbereiden.

Hou rekening met het feit dat er vanaf 01-01-2019 dus ook gefactureerd (of geoffreerd) moet worden met 9% btw.
Wanneer er in 2019 nog leveringen/diensten gefactureerd worden die al in 2018 zijn gerealiseerd, kan dit uiteraard nog tegen 6% btw.

Om het veranderingsproces van de btw-verhoging van 6% naar 9% zo soepel mogelijk te laten verlopen, heeft de staatssecretaris aangekondigd
dat de belastingdienst niet zal gaan naheffen op in 2018 betaalde prestaties die pas in 2019 gaan plaatsvinden.
Dit betreft vooruitbetaling/vooruit facturering van alle goederen en diensten waarop het verlaagde tarief van toepassing is.

Hierbij kunt u meedenken met uw (particuliere) klant die geen btw-ondernemer is.
Wanneer u leveringen/diensten (belast met het lage btw-tarief) in 2018 vooruit kan factureren terwijl de prestatie pas in 2019 plaats vindt, mag u nog factureren met 6% btw.
Hierdoor bespaart uw afnemer 3% op de btw!

Dit levert uzelf niet direct een financieel voordeel op, maar wellicht een blije klant die dit waardeert en wie weet wat dat indirect oplevert!