U kan te maken krijgen met oplichters die zeggen namens de Belastingdienst te bellen. In de uitzending Tros Opgelicht van 5 maart vertelt Mariëtte Kok, teamleider van het Landelijk Incasso Centrum, hoe de Belastingdienst werkt bij betalingsachterstanden.

In deze uitzending is een opname te horen waarin de oplichter geld eist. U krijgt te horen hoe criminelen burgers onder druk zetten om direct geld over te maken.

Mariëtte Kok vertelt dat de Belastingdienst nooit verzoekt om een spoedbetaling en legt uit wat de Belastingdienst wel doet om betalingsachterstanden te innen. Ze verwijst daarbij naar de internetsite van de Belastingdienst waar u meer informatie vindt over wat te doen bij het vermoeden van valse e-mails, brieven, telefoontjes, apps en whatsappberichten

De Belastingdienst kan telefonisch contact opnemen met u over het betalen van belastingschuld. Hiervoor zijn afspraken opgesteld:

  • De Belastingdienst verwijst altijd naar eerdere correspondentie die bij u bekend moet zijn. Bijvoorbeeld een aanslag, betalingsherinnering of een lopende betalingsregeling.
  • Betalingen worden alleen overgemaakt naar een rekeningnummer van de Belastingdienst.
  • De Belastingdienst vraagt nooit om uw bankgegevens, wachtwoorden of inlogcodes.
  • Als de Belastingdienst een betalingsregeling afspreekt, ontvangt u altijd een bevestiging van de afspraken.

Kok adviseert om nooit in te gaan op verzoeken om een spoedbetaling, maar om het telefoongesprek te beëindigen en via uw belastingadviseur of via de officiële telefoonnummers van de Belastingdienst, uit te zoeken wat er aan de hand is.