Is er voor u, tussen 12 december 2018 en 8 januari 2019, bezwaar gemaakt tegen een belastingaanslag? Dan ontvangt u mogelijk onterecht een betalingsherinnering, aanmaning of dwangbevel.

De Belastingdienst heeft in de periode van 12 december 2018 tot 8 januari voor enkele belastingaanslagen onterecht invorderingsmaatregelen genomen.

Wanneer u tot deze groep behoort, dan ontvangt u een brief met meer informatie.

Kosten die onterecht in rekening zijn gebracht maakt de Belastingdienst ongedaan.

Bron: Belastingdienst