Bent u direct geraakt door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen? Dan kan hij vanaf dinsdag 30 juni 2020, 12.00 uur de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen.
 
Afhankelijk van de omvang van uw bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving, krijgt u mogelijk een tegemoetkoming voor uw vaste lasten. De tegemoetkoming is minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000 voor juni tot en met september 2020.
 
Voorwaarden TVL
U moet in de hierboven genoemde periode minimaal 30% omzetverlies hebben geleden door de coronacrisis. Het aandeel vaste lasten van de omzet is minimaal € 4.000. Van dat deel compenseert de TVL maximaal 50%.
 
Aanvragen bij RVO
De regeling is eenmalig via rvo.nl/tvl aan te vragen tot en met 30 oktober 2020.