Per 1 januari 2020 wijzigen de brutobedragen van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Na afronding komt het aanpassingspercentage op 1,1 procent.

Het wettelijk bruto minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder is bij een volledig dienstverband vanaf 1 januari:

  • € 1.653,60 per maand (nu € 1.635,60)
  • € 381,60 per week (nu € 377,45)
  • € 76,32 per dag (nu € 75,49)

Wettelijk minimumjeugdloon

De lonen voor werknemers jonger dan 21 jaar zijn afgeleid van bovenstaande bedragen:

Elk jaar op 1 juli en 1 januari stelt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze bedragen opnieuw vast.